PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 26.10.2022 roku, sygnatura akt I Ca 414/22, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSO Barbara Bojakowska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 22.04.2022 roku (sygn. akt I C 212/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *