Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.01.2023 roku, sygnatura akt XVIII C 2247/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu odpowiedniej części rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu po uwzględnieniu przez Sąd zarzutu potrącenia co do pozostałej części roszczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *