Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30.12.2022 r., sygnatura akt I C 852/20, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno W PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *