Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.09.2022 roku, sygnatura akt I C 76/21, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie od strony powodowej zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *