Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.01.2023 roku, sygnatura akt I C 258/22, pozwany ING Bank Śląski S.A.), ustalenie nieważności całej umowy i zasądzenie zwrotu odpowiedniej części rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami za opóźnienie po uwzględnieniu przez Sąd zarzutu potrącenia co do pozostałej części roszczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *