PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 06.12.2022 roku, sygnatura akt II Ca 442/22, pozwany: Getin Noble Bank S.A. SSO Urszula Wiewióra, podtrzymała wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 07.06.2022 roku (sygn. akt I C 38/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *