PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21.12.2022 roku, sygnatura akt I ACa 960/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG SSA Jacek Gołaczyński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21.02.2022 roku (sygn. akt I C 951/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *