Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnicy z dnia 28.12.2023 r., sygnatura akt I C 559/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu