Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24.04.2024 r., sygnatura akt XII C 2719/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu