Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.02.2024 roku, sygnatura akt XII C 1153/22, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek