Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.01.2024 r., sygnatura akt XXVIII C 18607/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”