Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.04.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 14425/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu