Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2023 r., sygnatura akt XXVIII C 15305/21, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu