Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.04.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 5351/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami