Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 12376/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek