Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 10.10.2023 roku, sygnatura akt I C 567/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu