Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 29.04.2023 roku, sygnatura akt I C 2112/23, pozwany Bank Ochrony Środowiska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu