Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21.03.2024 roku, sygnatura akt I C 2331/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu