Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16.05.2023 roku, sygnatura akt I C 157/22, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu