Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1254/22, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu