Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 18.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1269/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu