Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13.02.2024 roku, sygnatura akt I C 485/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami