Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2023 roku, sygnatura akt II C 2295/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek