Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 22.04.2024 roku, sygnatura akt I C 641/23, pozwany : Bank Millennium S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”