Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 13.02.2024 roku, sygnatura akt I C 531/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek