Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 10.04.2024 roku, sygnatura akt I C 241/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu