Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 26.07.2023 r., sygnatura akt I C 692/21, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu