Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 25.04.2024 roku, sygnatura akt I C 2387/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu