Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.12.2023 roku, sygnatura akt II C 1657/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu