Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 08.02.2024 roku, sygnatura akt II C 596/22, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek