Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 11.10.2023 roku, sygnatura akt I C 1084/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek