Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 05.12.2023 roku, sygnatura akt I C 49/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek