Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18.05.2023 roku, sygnatura akt I C 1308/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek