Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 28.06.2023 roku, sygnatura akt I C 1548/22, pozwany : PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A) ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek