Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 24.10.2023 r., sygnatura akt XV 3237/22, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu