Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.10.2023 r., sygnatura akt I C 637/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek