Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 18.01.2024 r., sygnatura akt I 441/23, pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu