Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 23.10.2023 roku, sygnatura akt I C 66/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu