Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 15.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1665/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu