PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.04.2024 roku, sygnatura akt VI ACa 1404/22, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. SSA Grzegorz Tyliński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 20.07.2022 roku (sygn. akt III C 1374/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami