PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19.10.2023 roku, sygnatura akt V A Ca 865/23, pozwany : mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) SSA Robert Obrębski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2022 roku (sygn. akt XXV C 47/20) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami