PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 02.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1160/23, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Magdalena Kuczyńska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 29.05.2023 roku (sygn. akt I C 218/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami