PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 2767/22, pozwany: mBank S.A. SSA Krystyna Golinowska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2022 roku (sygn. akt II C 1227/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami