PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12.04.2024 roku, sygnatura akt I ACa 711/23, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Wiesława Kuberska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08.11.2022 roku (sygn. akt I C 261/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami