PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 04.10.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1401/22, pozwany : Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Dariusz Limiera, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 14.03.2022 roku (sygn. akt I C 653/20) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami