PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29.06.2023 roku, sygnatura akt V ACa 108/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) SSA Dariusz Chrapoński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 01.12.2021 roku (sygn. akt I C 284/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania