PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19.04.2024 roku, sygnatura akt I ACa 723/22, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Tomasz Ślęzak, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 20.01.2022 roku (sygn. akt I C 1194/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z kosztami