Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 25.04.2023 roku, sygnatura akt I C 61/23, powód Santander Bank Polska S.A. Powództwo zostało wytoczone przez bank wobec uprzednio przegranego procesu o ustalenie nieważności umowy frankowej. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli nie podzielił argumentacji banku co do zasadności roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału i tym samym oddalił powództwo w całości, jednocześnie zasądzając zwrot kosztów procesu na rzecz naszych Klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *