Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.03.2024 roku, sygnatura akt I C 126/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH PBK S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu