Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 22.04.2024 roku, sygnatura akt II C 347/22, pozwany : PKO BP S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu